ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 2/2018 konaného dne 12. prosince

ZM 2/2018

Zastupitelstvo města Čelákovic se zabývalo situací v čelákovickém gymnáziu, přestože město Čelákovice není zřizovatelem této školy. Zastupitelé města potvrdili usnesení Rady města č. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 a 6.1.5 přijatá dne 30. listopadu, a to v plném rozsahu a beze změn. Učinili tak po obsáhlé diskusi, během které vystoupili především zákonní zástupci žáků. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města pro rok 2019.

V rozpočtu města jsou předpokládány příjmy ve výši 291 mil. Kč a výdaje ve výši 396 mil. Kč, přičemž rozdíl ve výši 105 mil. Kč je kryt finančními prostředky z minulých let. Pro příspěvkové organizace je vyčleněno 63 mil. Kč. Na dotační prostředky je vymezeno 4,9 mil. Kč. Po mnoha letech je město zcela oddluženo, takže není plánována žádná mnohamilionová splátka úvěru. Součástí rozpočtu nejsou náklady a výnosy bytového hospodářství, které jsou v režimu hospodářské činnosti. Zastupitelstvo města schválilo i Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021.

S výjimkou dvou zastupitelů, kteří se zdrželi hlasování, byl schválen Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019. Celkové finanční prostředky v programu činí 0,5 mil. Kč, přičemž maximální výše dotace je 100 tis. Kč.

Zastupitelé města schválili Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro vlastníka město Čelákovice na období let 2019–2028. K 1. září byla hodnota vodovodů 233,4 mil. Kč, hodnota kanalizace 343,8 mil. Kč a čistírny odpadních vod 125,3 mil. Kč.

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o společném zadávání s Ředitelstvím vodních cest ČR na realizaci projektu „Přístaviště Čelákovice“, v rámci kterého bude vybudováno přístavní molo a 16 míst pro malá vodní plavidla. 

V návaznosti na agendu GDPR bylo upraveno znění Statutu Výroční ceny města Čelákovic a Statutu Čestného občanství města Čelákovic.

Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které je stanovena výše místního poplatku pro rok 2019 ve městě Čelákovice 552 Kč/osoba.

Zastupitelstvo zvolilo novým předsedou kontrolního výboru Martina Bajera, rovněž byli zvoleni všichni členové finančního a kontrolního výboru i obou osadních výborů. Zastupitelé pověřili plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice velitele Marka Drobného s účinností od 13. prosince.

18.12.2018 10:16:42 | přečteno 325x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load