ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 20/2017 konaného dne 28. června

ZM 20/2017

Zastupitelé města se sešli na svém 20. zasedání v Kulturním domě ve středu 28. června. V úvodu jednání byla představena Architektonická studie Městského stadionu v Čelákovicích, kterou zpracovala královéhradecká společnost ADONIS PROJEKT spol. s r. o. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města Čelákovic za rok 2016 bez výhrad a stejně tak byla schválena účetní závěrka města Čelákovic. 

Členové Zastupitelstva schválili další kupní smlouvy na koupi pozemků pod budoucím obchvatem města a schválili také prohlášení pro Správu železniční dopravní cesty ve věci odkupu nemovitostí v Kollárově ulici. Zastupitelé rovněž schválili smlouvu o výpůjčce mezi městem Čelákovice a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, v návaznosti na připravovanou dostavbu školy.

V souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic projednali zastupitelé města podané návrhy na udělení Výroční ceny města pro rok 2017 a rozhodli o udělení této ceny, která se uděluje u příležitosti státního svátku dne 28. října, paní Věře Šumanové, za významný přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě a mimořádné zásluhy o vznik Gymnázia Čelákovice.

Zastupitelstvo města schválilo znění Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, který přesněji definuje základní a doplňkové činnosti poskytované klientům touto organizací.

Zastupitelé města byli informováni o stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci rozporu textové a grafické části Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice v lokalitě Dělnické domky a byli seznámeni s postupem projednávání nového Územního plánu Čelákovic. Dále byla poskytnuta informace o postupu prací při rekonstrukci topné soustavy a opravě sádrokartonových podhledů ve 3. nadzemním podlaží v objektu J. A. Komenského 414, v prostorech užívaných Gymnáziem Čelákovice.

13.7.2017 7:21:01 | přečteno 264x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load