ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 20/2021 konaného dne 23. 6.

ZM 20/2021

Členové Zastupitelstva vyslovili souhlas s kupní cenou za odkup pozemků pro akci „Výstavba parkovacího domu u žst. Čelákovice, včetně revitalizace přednádražního prostoru“ od Českých drah, a.s., za 1,4 mil. Kč.

Zastupitelé města schválili Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 5. října 2020 do 15. června 2021 mapující pandemickou situaci v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 a vyslovili poděkování všem, kteří se podíleli na řešení složité situace.

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města Čelákovic za rok 2020 a souhlasilo s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2020, a to bez výhrad a rovněž schválilo účetní závěrku města Čelákovic sestavenou ke dni 31. prosince 2020 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 200,3 mil. Kč na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.

Zastupitelé schválili a vydali obecně závaznou vyhlášku E 1/2021 města Čelákovic o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Čelákovice s účinností od 24. června.


21.9.2021 14:03:46 | přečteno 134x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load