ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 21/2017 konaného dne 20. září

ZM 21/2017

Ve středu 20. září se uskutečnilo v čelákovickém Kulturním domě v pořadí 21. zasedání Zastupitelstva města Čelákovic. Tomuto zasedání předcházela prezentace návrhů projektu Dům seniorů Čelákovice a diskuse občanů, zastupitelů města a zástupců architektonických kanceláří. 

Členové Zastupitelstva projednali rozbor hospodaření za období od 1. ledna do 30. června 2017 a vzali ho na vědomí. Stejně tak byla schválena smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice a Kulturním domem Čelákovice, příspěvková organizace. Zastupitelstvo schválilo i Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, kterým se doplňuje do zřizovací listiny ustanovení o zařízení školního stravování, kterým je výdejna pokrmů v objektu č. p. 2071 v ulici J. A. Komenského.

Zastupitelé města schválili text a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Čelákovice a spolkem czela.net, z. s., jejímž předmětem je spolupráce ve věci výstavby optické datové sítě na území města.

Na úseku požární ochrany Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku E 1/2017, kterou se vydává Požární řád města Čelákovic, nové znění zřizovací listiny organizační složky města, kterou je Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice a vyslovilo souhlas s přijetím dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení dýchacích přístrojů.

S ohledem na přípravu nového Územního plánu Čelákovic nevyhovělo Zastupitelstvo žádnému z návrhů na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice v Křižíkově ulici v lokalitě Dělnické domky. 

2.10.2017 10:49:55 | přečteno 381x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load