ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 21/2021 konaného dne 2. 7.

ZM 21/2021

Na základě doporučujícího stanoviska Rady města schválilo Zastupitelstvo dar osmi obcím v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Konkrétně se jedná o obce Valtice, Břeclav, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a Kryry a dar je ve výši 40 000 Kč na každou jednotlivou obec. Důvodem poskytnutí daru je poničení majetku především v souvislosti s výskytem tornáda na konci června letošního roku.

Zastupitelé schválili Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků mezi městem Čelákovice a Státním fondem dopravní infrastruktury na akci s názvem „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“, přičemž z vysoutěžené ceny lávky může být poskytnuta dotace maximálně do výše 16,6 mil. Kč.

Zastupitelstvo města jednomyslně souhlasilo s revitalizací sportovního hřiště v areálu Základní školy v ulici J. A. Komenského výhradně z vlastních prostředků, bez využití dotace Národní sportovní agentury.


21.9.2021 14:05:20 | přečteno 138x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load