ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 22/2017 konaného dne 13. prosince

ZM 22/2017

Kulturní dům v Čelákovicích byl místem konání 22. zasedání Zastupitelstva města Čelákovic, které se uskutečnilo ve středu dne 13. prosince. Zastupitelé schválili rozpočet města Čelákovic pro rok 2018 i Střednědobý výhled rozpočtu pro léta 2019–2020.  

Z hlediska rozpočtu města je celkový objem příjmů odhadován ve výši 246 mil. Kč a celkový objem výdajů ve výši 374 mil. Kč, přičemž na investiční výdaje je plánováno 95 mil. Kč. V roce 2018 splatí město poslední úvěry v hodnotě 4,1 mil. Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy bude kryt zůstatky na účtech. Příspěvkovým organizacím města bude poskytnut příspěvek ve výši 60 mil. Kč, v dotačních řízeních bude přerozděleno více než 5 mil. Kč. Zastupitelé rovněž schválili výši místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 ve výši 528 Kč/osoba a rok.

Zastupitelstvo města schválilo Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018, na který je vyčleněno 500 tis. Kč a maximální výše dotace jednomu subjektu může být poskytnuta ve výši až 100 tis. Kč. Program bude vyhlášen dne 2. ledna 2018 a žádosti o dotaci budou moci být podávány v termínu od 2. do 28. února.

Zastupitelstvo stanovilo v souladu s nařízením vlády ČR č. 318/2017 výši odměn neuvolněným členům za výkon funkce za měsíc a výši odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva, s účinností od 1. ledna 2018. Město Čelákovice je zařazeno do 7. velikostní kategorie, tj. obce s počtem obyvatel od 10 001 do 20 000.

Zastupitelé pověřili na dobu neurčitou plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice jejího ředitele Ing. Ladislava Grabowského. Stejně tak zvolilo Zastupitelstvo tři přísedící u Okresního soudu Praha-východ. V samotném závěru zasedání poděkovalo Zastupitelstvo města ředitelům a zaměstnancům organizací zřízených městem Čelákovice za práci pro občany města v roce 2017. 

2.1.2018 11:02:43 | přečteno 350x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load