ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 22/2021 konaného dne 15. 9.

ZM 22/2021

Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy se společností Ubytování Čelákovice na vybrané pozemky a stavbu č. p. 155 v Rybářské ulici za celkovou cenu 11 mil. Kč. Původní nabídková cena majitele byla 12,4 mil. Kč, avšak po vzájemných jednáních, prohlídce objektů a zápočtech pohledávek byla snížena téměř o 1,5 mil. Kč. Objekt bude využit některou z příspěvkových organizací města.

Zastupitelé vzali na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. ledna do 30. června 2021. Rovněž schválili nová rozpočtová pravidla, která budou platná do 31. prosince 2022. Oproti rozpočtovým pravidlům z roku 2015 je největší změnou úprava limitu umožňujícího Radě města provádět rozpočtová opatření. Původní limit 1 mil. Kč byl zvýšen na dvojnásobek této částky.

21.9.2021 14:08:01 | přečteno 484x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load