ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 23/2018 konaného dne 28. února

ZM 23/2018

V pořadí 23. zasedání zastupitelů města bylo svoláno do nově zrekonstruované obřadní síně historické budovy radnice. Zastupitelé se zabývali majetkoprávními a finančními záležitostmi. 

Zastupitelé města schválili směnnou smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí darovací, které se dotýkají pozemků pod budoucím obchvatem města. Stejně tak schválili dvě kupní smlouvy na nákup garáží v lokalitě V Prokopě.

V souvislosti s připravovaným odděleným sběrem biologicky rozložitelného odpadu z domácností schválilo Zastupitelstvo města obsah vzorového předávacího protokolu pro distribuci nádob na třídění bioodpadu do domácností a rovněž deklarovali, že po skončení udržitelnosti projektu budou nádoby o objemu 240 litrů pro odkládání bioodpadu bezplatně převedeny do majetku jejich uživatelů, tedy jednotlivých domácností.

7.3.2018 12:52:12 | přečteno 206x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load