ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 24/2018 konaného dne 28. března

ZM 24/2018

Zastupitelé města na svém 24. zasedání byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření realizovaného společností Agora CE, schválili Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 a rovněž schválili individuální dotace subjektům na celoroční činnost v oblasti volnočasových a sportovních aktivit a programové dotace v sociální oblasti. 

Společnost Agora CE zpracovala závěrečnou zprávu z názorového průzkumu realizovaného v lednu 2018 v Čelákovicích, kterého se zúčastnilo 786 respondentů. Zastupitelé města se seznámili s výsledky dotazníkového šetření.

V návaznosti na zákon o podpoře sportu zpracovala sedmičlenná pracovní skupina Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030. Tento programový dokument musí mít obce zpracován nejpozději do 30. června letošního roku. Na jeho zpracování se podíleli zejména představitelé sportovních subjektů působících ve městě. Zastupitelstvo tento dokument schválilo.

V rámci dotačního řízení byly předloženy návrhy na poskytnutí individuálních dotací jednotlivým žadatelům na celoroční činnost zájmových spolků, církví a sportovních subjektů. Stejně tak byly předloženy žádosti o programové dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Veřejnoprávní smlouvy byly zpracovány v souladu s platnými Zásadami a vyhlášeným Programem. Zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotací z rozpočtu města ve výši 4,5 mil. Kč.

Zastupitelstvo města se zabývalo stanovením počtu členů Zastupitelstva pro následující volební období v letech 2018–2022 a rozhodlo ponechat současný počet 21 zastupitelů. Město Čelákovice spadá do kategorie obcí 10 000 – 50 000 obyvatel, přičemž může mít 15 až 35 členů zastupitelstva města.

U příležitosti výročí narození, úmrtí a udělení čestného měšťanství Josefu Volmanovi deklarovalo Zastupitelstvo zájem o převzetí patronace města Čelákovic nad hrobem rodiny Volmanovy v Žebráku.

6.4.2018 8:11:24 | přečteno 236x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load