ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 24/2022 konaného dne 19. ledna

ZM 24/22

Zastupitelé schválili pořízení změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, která předpokládá transformaci průmyslového areálu bývalých Kovohutí na rezidenční čtvrť k bydlení v blízkosti Labe. Dotčená lokalita má rozlohu 12,5 ha a přestavba je rozdělena do čtyř etap v letech 2022–2037. Předkládanou změnou dojde k pozitivnímu vlivu na krajinný ráz a svým způsobem sníží potřebu rozpínání sídel do volné krajiny a zvýší podíl zeleně v intravilánu města.


Zastupitelstvo vydalo změnu č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice ve formě opatření obecné povahy č. 1/2022/OOP, která se týká lokalit u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina a vrchu Šibeňák v souvislosti s plánovanou výstavbou silničního obchvatu města.

Zároveň Zastupitelstvo schválilo pořízení změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, aby byly správně vymezeny plochy k zajištění veřejné infrastruktury města – Domova pro seniory na pozemku parc. č. 161/1 v k. ú. Čelákovice. 

Zastupitelé města byli informováni o krizovém řízení města Čelákovic v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 a schválili Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 26. 11. do 25. 12. 2021.


25.1.2022 9:08:21 | přečteno 662x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load