Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 25/2018 konaného dne 27. června

ZM 25/2018

Na 25. zasedání Zastupitelstva města Čelákovic schválili zastupitelé závěrečný účet města Čelákovic za rok 2017 a souhlasili s celoročním hospodařením města v roce 2017, a to bez výhrad. Současně byla schválena účetní závěrka města Čelákovic za rok 2017.

Členové Zastupitelstva města schválili kupní smlouvy a směnnou smlouvu na pozemky nacházející se pod trasou budoucího obchvatu města. Stejně tak byl schválen návrh Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám týkající se bytových domů na území města Milovic. 

Zastupitelé rozhodli o udělení Výroční ceny města Čelákovic 2018, a to již pošesté. Cena bude udělena u příležitosti slavnostního večera v den státního svátku 28. října. Kulturní program zajistí Orchestr Bohumíra Hanžlíka, výtěžek z charitativní akce bude poskytnut obecně prospěšné společnosti Post Bellum.

V souladu se zákonem projednali na návrh petičního výboru zastupitelé města petici „Doprava v Čelákovicích“ a souhlasili s uspořádáním veřejného setkání občanů, které bude zaměřeno na koncepční řešení problematiky dopravy na území města Čelákovic.


Vytvořeno 3.7.2018 13:30:06 | přečteno 363x | Lebedova
load