Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 3/2019 konaného dne 13. února

ZM 3/2019

Zasedání Zastupitelstva města se ve středu 13. února zúčastnilo celkem 18 členů. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotací na podporu celoročních spolkových aktivit i činnosti sportovních subjektů. Celkem bylo podpořeno 32 žadatelů v úhrnné hodnotě 3,4 mil. Kč.

Zastupitelé města rozhodli v rekordně krátkém čase o schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací na účel vyjádřený v žádosti jednotlivým žadatelům dle návrhu předloženého místostarostou I Petrem Studničkou, přičemž u jednoho subjektu vyhověli protinávrhu podaném zastupitelem Martinem Spilkou. Jednomu subjektu, který žádost o dotaci předložil, nemohlo s ohledem na platné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2019 Zastupitelstvo města vyhovět.

Na návrh starosty Josefa Pátka se Zastupitelstvo města zabývalo opětovně situací v Gymnáziu, Čelákovice, J. A. Komenského 414, přičemž vyjádřilo požadavek na zachování gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic a rovněž požádalo zřizovatele školy, Středočeský kraj, aby odložil rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací a aby vyhlásil konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního města ředitele/ředitelky školy a vyjádřil tak podporu Gymnáziu, Čelákovice, J. A. Komenského 414, jako samostatné právnické osoby. Navržená usnesení podpořili jednomyslně všichni přítomní zastupitelé města.

Celkem 17 z 18 přítomných zastupitelů ze všech volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města podpořilo pravidla postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví města Čelákovic v obci Milovice. V první etapě se jedná o čtyři bytové domy v ulicích Armádní, Průběžné a Lesní s celkovým počtem 182 bytů. Finanční prostředky z prodeje bytů budou určeny pro financování strategických investic na území města Čelákovic.

Zastupitelstvo města schválilo a vydalo obecně závaznou vyhlášku E 1/2019 města Čelákovic o regulaci provozování hazardních her, díky které se snižuje počet míst, na kterých lze provozovat hazardní hry z původních dvanácti nově na pouhá dvě místa na území města.


Vytvořeno 26.2.2019 7:52:37 | přečteno 571x | Lebedova
load