ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 3/2023 konaného dne 1. března

Obchvat

Zastupitelstvo města schválilo na návrh starosty Josefa Pátka na svém 3. zasedání zásadní smlouvu o spolupráci pro další rozvoj města. Smlouva stanovuje pravidla pro vybudování a financování silničního obchvatu města II/245 a obchvatu Cihelny. Smlouvu uzavírají město Čelákovice, Správa železnic a Středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Tyto tři subjekty se budou podílet na realizaci investičních akcí v letech 2023–2026.

Všemi přítomnými 20 zastupiteli byla schválena usnesení navržená místostarostou Petrem Studničkou o poskytnutí individuálních dotací na celoroční činnost v roce 2023 celkem 35 žadatelům. Z rozpočtu města bude činnost sportovních subjektů, zájmových spolků a církví podpořena částkou 4,1 mil. Kč. Poskytnutí dotací v navržené výši dle stanovených kritérií doporučila jak pracovní skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města, tak Rada města.

Zastupitelstvo schválilo přihlášku Městské policie Čelákovice do Svazu obecních a městských policií České republiky.

9.3.2023 8:11:37 | přečteno 354x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load