ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 4/2019 konaného dne 7. května

ZM 4/2019

Zastupitelé města vzali na vědomí informaci o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“, jejíž maximální výše může ze státního rozpočtu dosáhnout 73,3 mil. Kč, celkové náklady jsou předpokládány ve výši 106,5 mil. Kč. Obestavěný prostor činí 14 940 m3 a užitková plocha dosahuje 2 778 m2.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 a schválilo uzavření veřejnoprávních smluv celkem s pěti subjekty v úhrnné hodnotě 295 tis. Kč.

Členové Zastupitelstva schválili aktualizované znění obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Čelákovic, které reflektuje skutečný stav odpadového hospodářství ve městě.


15.5.2019 9:05:46 | přečteno 307x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load