ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 5/2019 konaného dne 26. června

RM 5/2019

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města Čelákovic za rok 2018 a souhlasilo s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2018, a to bez výhrad. Město hospodařilo v loňském roce s příjmy ve výši 277,9 mil. Kč a výdaji ve výši 280,0 mil. Kč.

Zastupitelé schválili rovněž účetní závěrku města Čelákovic sestavenou k 31. prosinci 2018 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 70,4 mil. Kč na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.

Členové Zastupitelstva města schválili prodej prvních 10 bytových jednotek v Milovicích, které jsou ve vlastnictví města Čelákovic. Celkově bude prodáno zhruba 200 bytů na území města Milovic.

Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Rekonstrukce sportovního areálu Záluží“ se spolkem SK Panthers Čelákovice za předpokladu doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V blízkosti fotbalového hřiště se nachází rovněž v loňském roce dokončený sportovní areál.


8.7.2019 10:33:13 | přečteno 323x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load