ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2019 konaného dne 18. září

ZM 7/2019

Zastupitelé města vzali na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. ledna do 30. června letošního roku a schválili změnu č. 11 rozpočtu města Čelákovic 2019.

Zastupitelstvo schválilo prodej dalších 5 bytových jednotek v Milovicích, a to za částky pohybující se v rozmezí 1,2 až 3 mil. Kč. V současné době je v různých fázích prodeje přibližně 1/3 z celkového počtu bytů určených k prodeji.

Členové Zastupitelstva byli informováni předsedkyní finančního výboru o zřízení pracovní skupiny, jejímž cílem bude navrhnout revizi a aktualizaci struktury a sazeb místních poplatků. Pracovní skupina bude pracovat ve složení Markéta Reisiegelová, Jakub Ježek, Milena Přívozníková, Jiří Thiele a Petr Studnička.

V závěru vyslechli zastupitelé informace od předsedy osadního výboru Sedlčánky, který především seznámil Zastupitelstvo o průběhu 4. ročníku akce Vzpomínka na prázdniny za účasti příslušníků Armády ČR a Integrovaného záchranného systému, které se zúčastnilo více než 3 000 osob. Během akce byl slavnostně odhalen pamětní kámen na památku všech obětí Armády ČR a Integrovaného záchranného systému.


27.9.2019 10:27:18 | přečteno 491x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load