Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 8/2019 konaného dne 23. října

ZM 8/2019

Zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice z vlastního podnětu zkráceným postupem, schválilo obsah této změny, pověřilo místostarostu I Petra Studničku spolupracovat s pořizovatelem změny jako určený zastupitel a vzalo na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, který nevyžaduje zpracování SEA.

Zastupitelé schválili kupní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty k odkupu nemovitostí v Kollárově ulici ve výši 2,4 mil. Kč. Předmětný objekt bude v budoucnu sloužit pro potřeby Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace.

Členové Zastupitelstva schválili a vydali obecně závaznou vyhlášku E 4/2019 města Čelákovic k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. Její používání je zakázáno v období od 1. prosince do 6. ledna s výjimkou doby od 31. prosince do 1. ledna.


Vytvořeno 1.11.2019 9:06:23 | přečteno 382x | Lebedova
load