ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

POZVÁNKA - 12. 12. 2018

na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 12. 12. 2018 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích

Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:
Mgr. Jindra Chourová
Mgr. Miloš Bukač

Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:
Milena Přívozníková
Bc. Ondřej Holzman
Ing. arch. Marek Tichý

Dotazy občanů od 17.00 hodin.

Zasedání zastupitelstva města od 18.00 hodin.

Program:
1. Slib zastupitele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení
3. Finanční záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1 Výpůjčka MŠ Přístavní - Dodatek č. 1
4.2 Výpůjčka PS Čelákovice - Dodatek č. 1
4.3 Žádost o prodej pozemku p. č. 1319/5, Čelákovice
4.4 Žádost o prodej části pozemku p. č. 3132, Čelákovice
4.5 Žádost o prodej části pozemku p. č. 243/27, Záluží
4.6 Žádost o prodej pozemku p. č. 1671/14, Čelákovice
4.7 Žádost o prodej části pozemku p. č. 99/3, Sedlčánky
4.8 Plán financování obnovy
4.9 ŘVC - Smlouva o společném zadávání „Přístaviště Čelákovice“
4.10 Využití předkupního práva k budově č. p. 298, Čelákovice
8. Výbory zastupitelstva
8.1. Volba předsedy kontrolního výboru
8.2. Volba členů výborů zastupitelstva
9. Různé
9.1. Pověření velitele Městské policie Čelákovice

Ing. Josef Pátek
starosta města

4.12.2018 15:13:38 | přečteno 397x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load