ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

POZVÁNKA - 15. 6. 2016

na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 15. 6. 2016 od 18.00 hodin ve velké obřadní místnosti MěÚ Čelákovice

Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:
Ing. arch. Renata Fialová
Ing. Miloš Choura

Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:
Ing. Aleš Rikl
Mgr. Marek Skalický
Petr Kabát

Program:

1. Složení slibu nového člena zastupitelstva

Ing. Josef Pátek
starosta města

Termín plánovaného zasedání Zastupitelstva města Čelákovice dne 29. 6. 2016 zůstává v platnosti.
7.6.2016 8:48:06 | přečteno 524x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load