ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

POZVÁNKA - 19. 10. 2022

na ustavující zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 19. 10. 2022 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích.

Ověřovatelé zápisu ustavujícího zasedání ZM:
Ing. Petr Studnička, PhD. 
Mgr. Miloš Bukač

Zapisovatelka: Šárka Horáková, DiS.

Návrhy složení příslušných komisí ustavujícího jednání ZM:
mandátová komise:
předseda: Mgr. Marek Skalický
členové: 
Mgr. Miloš Bukač
p. Pavel Jindřich

volební komise:
předseda: Ing. Petr Studnička, PhD.
členové:
Mgr. Marek Skalický 
pí Jana Vondráčková 
PhDr. Zdeňka Tichá
Ing. Sabina Karlová Hořejší

návrhová komise:
předseda: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
členové:
p. Jiří Hanzl
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA

Program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise, ověření platnosti mandátů
3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Schválení pořadu jednání
6. Volba komise volební
7. Volba komise návrhové
8. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města
9. Schválení volebního řádu
10. Volba starosty města
11. Volba místostarostů města a určení rozsahu jejich pravomocí
12. Volba členů rady města
13. Volba předsedů finančního, kontrolního výboru zastupitelstva města a osadních výborů
14. Stanovení odměn za výkon funkcí 
15. Pověření zastupitele pro zastupování města v MAS Střední Polabí
16. Stanovení zastupitele určeného k pořízení Územního plánu
17. Delegování zástupce na valnou hromadu obchodní společnosti
18. Jednací řád zastupitelstva města
19. Rozpočtová pravidla
20. Schválení poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města
21. Schválení příspěvků na stravování, na penzijní připojištění a odměnu při významném životní výročí uvolněným členům zastupitelstva města
22. Usnesení a závěr

Ing. Josef Pátek
starosta města

Online přenos zasedání na www.tv-port.cz


11.10.2022 13:41:56 | přečteno 1029x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load