ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

POZVÁNKA - 27. 2. 2014

na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 27. 2. 2014 od 18,00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích

Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:
Mgr. Lenka Grygarová
Ing. Josef Pátek

Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:
PaedDr. Luboš Rýdlo
pí Jarmila Volfová
p. Tomáš Janák

Program:

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
2.1 ikona souboruSmlouvy o převodu pozemků
2.2 Souhlasné prohlášení
2.3 ikona souboruProdej domu č. p. 53 V Cihelně
3. Finanční záležitosti
3.1 ikona souboruÚprava rozpočtu č. 1/2014
3.2 ikona souboruŽádost o vrácení příspěvku na infrastrukturu
4. Volba přísedících Okresního soudu Praha-východ
5. Smlouvy
5.1 ikona souboruSmlouva o pečovatelské službě s okolními obcemi
5.2 ikona souboruSmlouva s Farní charitou Neratovice
5.3 ikona souboruSmlouva s o. s. Semiramis
5.4 ikona souboruSmlouva s občanskou poradnou 
6. ikona souboruDotace – sportovci, spolky
7. Diskuse
8. ikona souboruObecně závazná vyhláška – městská policie
9. Proluka náměstí – převod infrastruktury
10. Výbory
10.1 Kontrolní výbor
10.2 Finanční výbor
10.3 Osadní výbory
10.4 Rezignace a doplňující volby do výborů
11. Různé
11.1 ikona souboruPetice za kvalitu ovzduší 
11.2 ikona souboruPetice k optimalizaci železniční trati č. 231
11.3 Čestné občanství
11.4 ikona souboruPříspěvek města MAS Střední Polabí
11.5 ikona souboruZařazení správní území do územní působnosti MAS Střední Polabí na období 2014–2020
11.6 ikona souboruPříprava koncepce řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích

PhDr. Zdeňka Tichá
starostka města

On-line přenos se bude vysílat na www.tv-port.cz

19.2.2014 13:03:38 | přečteno 1211x | iveta.kolarova
 
Město Čelákovice
load