ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

POZVÁNKA - 27. 6. 2018

na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 27. 6. 2018 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích

Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:

Petr Bařina
Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:

Jiří Hanzl
Mgr. Marek Skalický
Jarmila Volfová


Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Finanční záležitosti
2.1 - dotace Junák – český skaut, středisko Čelákovice
2.2 - ikona souboruzávěrečný účet za rok 2017
2.3 - ikona souboruschválení účetní závěrky za rok 2017
2.4 - ikona souborurozpočet 2018 – změna č. 9
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1 - prodej pozemků V Prokopě
3.2 - odkup pozemků v ul. Rooseveltova a V. Kálika
3.3 - odkup pozemků v Záluží
3.4 - prodej pozemků v Milovicích
3.5 - odkup pozemků pro obchvat
3.6 - směna pozemků pro obchvat
3.7 - prodej nemovitostí v rámci akce „Optimalizace“
3.8 - souhlas s cenou pro odkup nemovitostí od SŽDC
3.9 - souhlas s bezúplatným převodem pozemků od pozemkového úřadu
3.10 - smlouva o výpůjčce MŠ Rumunská
3.11 - smlouva o výpůjčce MŠ Komenského
3.12 - prodej pozemku p. č. 1671/14, k.ú. Čelákovice
3.13 - smlouva o smlouvě budoucí darovací se Středočeským krajem
3.14 - nabídka předkupního práva na odkup chaty č. ev. 044, Sedlčánky
4. Výroční cena města
5. Diskuse
6. Výbory zastupitelstva
7. Různé
7.1 ikona souboruPetice – Doprava v Čelákovicích
7.2 ikona souboruČestné občanství

Ing. Josef Pátek
starosta města

Online přenos zasedání na www.tv-port.cz


19.6.2018 15:13:44 | přečteno 381x | jaroslav.netik
 
Město Čelákovice
load