ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

POZVÁNKA - 28. 3. 2018

na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 28. 3. 2018 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích.

Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:

Ing. Aleš Rikl
Jiří Hanzl

Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:

Ing. arch. Renata Fialová
Petr Kabát
Aleš Kužílek

Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Výsledky dotazníkového šetření AGORA CE, o. p. s.
4. Finanční záležitosti
4.1 Individuální dotace z rozpočtu města na celoroční činnost
4.2 Žádost o programovou dotaci – Semiramis, z. ú.
4.3 Žádost o programovou dotaci – Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. 
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1 Žádost o prodej pozemku pod chatou – lokalita Komárov, k. ú. Sedlčánky
5.2 Prodej pozemků V Prokopě, k. ú. Čelákovice
6. Diskuse
7. Výbory zastupitelstva
7.1 Finanční výbor 
7.2 Kontrolní výbor
7.3 Osadní výbor Sedlčánky
8. Různé
ikona souboru

Ing. Josef Pátek
starosta města

Online přenos zasedání na www.tv-port.cz  
20.3.2018 14:09:43 | přečteno 410x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load