ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

POZVÁNKA - 29. 8. 2018

na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 29. 8. 2018 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích.

Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:
Mgr. Jindra Chourová
Ing. arch. Renata Fialová

Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:
Petr Kabát
Ing. Miloš Choura
Martin Spilka

Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Finanční záležitosti
2.4 Žádost o finanční dar – Domácí hospic Nablízku, z. ú.
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1402/1, V Prokopě, Čelákovice
3.2 Odkup pozemků pro obchvat
3.3 Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Mochov
3.4 Směnná smlouva na pozemku pro obchvat
3.5 Žádost o prodej pozemku p. č.4018/1, ul. U Kovárny, Čelákovice
3.6 Nabídka na využití předkupního práva k budově č. ev. 045, Sedlčánky
4. Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice
5. Diskuse
6. Výbory zastupitelstva
6.1 Kontrolní výbor
6.2 Osadní výbor Sedlčánky
7. Různé

Ing. Josef Pátek
starosta města

Online přenos zasedání na www.tv-port.cz

22.8.2018 6:53:24 | přečteno 558x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load