ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

POZVÁNKA - 7. 11. 2018

na ustavující zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 7. 11. 2018 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích

Ověřovatelé zápisu ustavujícího zasedání ZM:
Ing. Petr Studnička, PhD.
Ing. Martin Bajer

Zapisovatelka:
pí Libuše Svobodová

Návrhy složení příslušných komisí ustavujícího jednání ZM:

mandátová komise:
předseda:
Mgr. Marek Skalický
členové:
Mgr. Miloš Bukač
p. Pavel Jindřich

volební komise:
předseda:
Ing. Petr Studnička, PhD.
členové:
Mgr. Marek Skalický
pí Jana Vondráčková
Ing. arch. Kamila Douděrová
Ing. arch. Marek Tichý

návrhová komise:
předseda:
p. Aleš Kužílek
členové:
p. Jiří Hanzl
PhDr. Zdeňka Tichá

Program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise, ověření platnosti mandátů
3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Schválení pořadu jednání
6. Volba komise volební
7. Volba komise návrhové
8. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města
9. Schválení volebního řádu
10. Volba starosty města
11. Volba místostarostů města a určení rozsahu jejich pravomocí
12. Volba ostatních členů rady města
13. Ustavení výborů (kontrolní, finanční a osadní výbory), volba předsedů
14. Stanovení odměn za výkon funkcí
15. Pověření zastupitele pro zastupování města v MAS Střední Polabí
16. Stanovení zastupitele určeného k pořízení Územního plánu
17. Delegování zástupců na valnou hromadu obchodní společnosti
18. Jednací řád
19. Zpráva návrhové komise

Ing. Josef Pátek
starosta města

31.10.2018 11:36:31 | přečteno 369x | jaroslav.netik
 
Město Čelákovice
load