ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

POZVÁNKA - 7. 12. 2022

na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 7. 12. 2022 od 19.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích.

Navržení ověřovatelé zápisu ze zasedání ZM:
Mgr. Jindra Chourová
Ing. Sabina Karlová Hořejš

Navržená návrhová komise zasedání ZM:
Aleš Kužílek
Mgr. Miloš Bukač
Ing. Ladislav Číla

Dotazy občanů od 18.00 hodin.
Zasedání zastupitelstva města od 19.00 hodin.

Program:

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
3. Finanční záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Obecně závazné vyhlášky
7. Výbory zastupitelstva
7.1 Volba předsedy Osadního výboru Záluží
7.2 Volba členů výborů zastupitelstva
7.2.1 Volba členů Finančního výboru
7.2.2 Volba členů Kontrolního výboru
7.2.3 Volba členů Osadního výboru Sedlčánky
7.2.4 Volba členů Osadního výboru Záluží
      7.3 Zřízení Výboru pro životní prostředí


Ing. Josef Pátek
starosta města

Online přenos zasedání na www.tv-port.cz

29.11.2022 14:00:07 | přečteno 527x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load