ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Výbory

Zastupitelstvo obce má ve své kompetenci zřízení inicitativních a kontrolních orgánů, tvz. "výborů". Ty plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Návrhy a usnesení výborů jsou platná, pokud s nimi souhlasila nadpoloviční většina členů výboru. Své závěry výbory předkládají zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo vždy musí zřídit výbor finanční a kontrolní. V Čelákovicích zastupitelstvo zřizuje i Osadní výbor Záluží a Sedlčánek.

ikona souboruJednací řád výborů Zastupitelstva města

 Výbor

Předseda 

Členové 

Kontrolní

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
a rady obce, dodržování právních předpisů
obecním úřadem a výbory a plní další 
úkoly, kterými je pověřilo zastupitelstvo.
Zápisy

 Ing. Jiří Kratochvíl
Petr Hájek
Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
Jan Prokůpek
Ing. arch. Marek Tichý

Finanční

provádí kontrolu hospodaření s majetkem 
a finančními prostředky obce a plní další 
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Zápisy
Ing. Markéta Reisiegelová

Ing. Martin Bajer
Ing. Aleš Rikl
Ing. Jakub Ježek
Jiří Thiele

Osadní výbor Sedlčánky

Místní část s 645 obyvateli byla do roku 1964
samostatná obec. Její katastrální území 
rozděluje řeka Labe. Má fungující 
obchod, dva hostince a hasičskou zbrojnici. 
Dominantou návsi je bývalá škola postavená 
v roku 1910, od roku 2011 kulturní památka. 
Na návsi stojí historická kaple sv. Jana Křtitele. 
Zápisy
Lucie Chrůmová

Jaroslav Chour
Tomáš Jeřábek
Jiří Kratochvíl
Aleš Nekola
Jakub Procházka
Oldřiška Rytířová
Hana Salamánková
Martin Šeda
Jitka Špalková
Václav Urban


Osadní výbor Záluží

Místní část ve které žije 298 obyvatel, do roku
1964 samostatná obec. Kulturní památkou je
budova bývalého špýcharu. Působí zde aktivní
fotbalový klub SK Záluží či veterinární klinika
MVDr. Jána Mecery.
Zápisy
Jitka FořtováMartina Maříková
Petr Vostrovský
8.11.2018 9:49:38 - aktualizováno 20.10.2022 8:27:31 | přečteno 5149x | tana
 
Město Čelákovice
load