ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Výbory

Zastupitelstvo obce má ve své kompetenci zřízení inicitativních a kontrolních orgánů, tvz. "výborů". Ty plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Návrhy a usnesení výborů jsou platná, pokud s nimi souhlasila nadpoloviční většina členů výboru. Své závěry výbory předkládají zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo vždy musí zřídit výbor finanční a kontrolní. V Čelákovicích zastupitelstvo zřizuje i Osadní výbor Záluží a Sedlčánek.

ikona souboru ikona souboruJednací řád výborů Zastupitelstva města

 Výbor

Předseda 

Členové 

Kontrolní

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
a rady obce, dodržování právních předpisů
obecním úřadem a výbory a plní další 
úkoly, kterými je pověřilo zastupitelstvo.
Zápisy

 Ing. Jiří Kratochvíl


Finanční

provádí kontrolu hospodaření s majetkem 
a finančními prostředky obce a plní další 
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Zápisy
Ing. Markéta ReisiegelováOsadní výbor Sedlčánky

Místní část s 645 obyvateli byla do roku 1964
samostatná obec. Její katastrální území 
rozděluje řeka Labe. Má fungující 
obchod, dva hostince a hasičskou zbrojnici. 
Dominantou návsi je bývalá škola postavená 
v roku 1910, od roku 2011 kulturní památka. 
Na návsi stojí historická kaple sv. Jana Křtitele. 
Zápisy
Lucie ChrůmováOsadní výbor Záluží

Místní část ve které žije 298 obyvatel, do roku
1964 samostatná obec. Kulturní památkou je
budova bývalého špýcharu. Působí zde aktivní
fotbalový klub SK Záluží či veterinární klinika
MVDr. Jána Mecery.
Zápisy
  
8.11.2018 9:49:38 - aktualizováno 20.10.2022 8:27:31 | přečteno 4898x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load