ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Výbory

Zastupitelstvo obce má ve své kompetenci zřízení inicitativních a kontrolních orgánů, tvz. "výborů". Ty plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Návrhy a usnesení výborů jsou platná, pokud s nimi souhlasila nadpoloviční většina členů výboru. Své závěry výbory předkládají zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo vždy musí zřídit výbor finanční a kontrolní. V Čelákovicích zastupitelstvo zřizuje i Osadní výbor Záluží a Sedlčánek.

ikona souboruJednací řád výborů Zastupitelstva města

 Výbor

Předseda 

Členové 

Kontrolní

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
a rady obce, dodržování právních předpisů
obecním úřadem a výbory a plní další 
úkoly, kterými je pověřilo zastupitelstvo.
Zápisy

 

Michal Fokt
Radka Křížová
Hana Machálková
Jan Prokůpek

Finanční

provádí kontrolu hospodaření s majetkem 
a finančními prostředky obce a plní další 
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Zápisy
Ing. Markéta Reisiegelová

Lucie Chrůmová
Ing. Jakub Ježek
Bc. Michaela Langmajerová
Ing. Václav Lisa
Milena Přívozníková
Jiří Thiele

Osadní výbor Sedlčánky

Místní část s 645 obyvateli byla do roku 1964
samostatná obec. Její katastrální území 
rozděluje řeka Labe. Má fungující 
obchod, dva hostince a hasičskou zbrojnici. 
Dominantou návsi je bývalá škola postavená 
v roku 1910, od roku 2011 kulturní památka. 
Na návsi stojí historická kaple sv. Jana Křtitele. 
Zápisy
Lucie Chrůmová


Vladimír Bodlák
Jaroslav Chour
Zlatka Chourová
Petr Kabát
Alena Kabátová
Vlasta Lennerová
Petr Matura
Aleš Nekola
Hana Salamánková
Martin Šeda
Václav Urban


Osadní výbor Záluží

Místní část ve které žije 298 obyvatel, do roku
1964 samostatná obec. Kulturní památkou je
budova bývalého špýcharu. Působí zde aktivní
fotbalový klub SK Záluží či veterinární klinika
MVDr. Jána Mecery.
Zápisy
Roman PřívozníkLudmila Forejtová
Josef Hruška
Petr Vostrovský
Jaroslav Žižka
8.11.2018 9:49:38 - aktualizováno 22.8.2019 9:11:15 | přečteno 4246x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load