ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Voličské průkazy pro volbu prezidenta

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !!!
 
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
 
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje:
- jméno a příjmení voliče,
- datum narození, 
- adresu trvalého pobytu,
- případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.
Žádost lze vyplnit na obecním úřadě, nebo stáhnout na stránkách ministerstva vnitra ČR, nebo napsat volnou ruku. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
 
Jak a do kdy lze žádost podat

1. Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)
na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

2. Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana (tato možnost bude spuštěna ve druhé polovině listopadu 2022). Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Kdy a jak volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
 
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 
Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.


21.12.2022 10:01:05 | přečteno 615x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load