ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Aktuality

25.01.2022

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 24/2022 konaného dne 19. ledna

ZM 24/22

Zastupitelé schválili pořízení změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, která předpokládá transformaci průmyslového areálu bývalých Kovohutí na rezidenční čtvrť k bydlení v blízkosti Labe. Dotčená lokalita má rozlohu 12,5 ha a přestavba je rozdělena do čtyř etap v letech 2022–2037. Předkládanou změnou dojde k pozitivnímu vlivu na krajinný ráz a svým způsobem sníží potřebu rozpínání sídel do volné krajiny a zvýší podíl zeleně v intravilánu města.


 
24.01.2022

Uzavření odboru matriky a evidence obyvatel

Z důvodu nemoci je uzavřen odbor matriky a evidence obyvatel. Pro služby Czechpointu je možné využít pobočku České pošty.

 
20.01.2022

Oznámení o programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznámilo ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 
 
11.01.2022

Výzva k podávání žádostí o dotaci

z rozpočtu města Čelákovic na celoroční činnost v roce 2022, byla vyhlášena 7. 12. 2021. Vyplněné žádosti včetně povinných příloh, můžete podávat do podatelny Městského úřadu od 3. 1. 2022 do 24. 1. 2022. Více informací naleznete zde

 
07.01.2022

‼️ OD 12. 1. 2022 NEPŮJDE PARKOVAT U NÁDRAŽÍ ‼️

parkování

Od 12. 1. 2022 začnou přípravné práce na stavbě parkovacího domu. Uzavřen tak bude celý přednádražní prostor pro automobilovou dopravu, chodci budou zatím bez omezení. Náhradní parkovací místa byla v předstihu vyznačena v ulicích Palackého a J. Zeyera.

 
06.01.2022

Nominace kandidátů na Výroční cenu města Čelákovic 2022

Cena města Čelákovic - skleněná plastika, autor: Jiří Suchý

Do 31. března můžete podávat své návrhy na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic 2022. Návrhy podávejte v listinné podobě do podatelny Městského úřadu, na předepsaném tiskopise a v souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018.

 
 
06.01.2022

Místní poplatek za odpady v roce 2022

kontejnerové stání

Za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven poplatek na rok 2022 ve výši 624 Kč/osoba.

 
06.01.2022

Cena vodného a stočného pro rok 2022

images

cena vodného - 45,13 Kč/m3 bez DPH
cena stočného - 45,11 Kč/m3 bez DPH

celková výše 99,26 Kč, včetně 10 % DPH. 

 
04.01.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 28/2021 konané dne 28. prosince 2021

RM 28/2021

Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější nabídky a schválili smlouvu o dílo k akci „Čelákovice – sportoviště pro kolečkové sporty“, jejímž cílem je vybudování nového skateparku v areálu Městského stadionu. Účastník zadávacího řízení Mystic Constructions spol. s r.o., prokázala splnění zadaných požadavků, přičemž nabídková cena činí 6,2 mil. Kč bez DPH.

 
 
03.01.2022

‼️ PORUCHA VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE DO MĚSTA BYLA OPRAVENA ‼️

IMG 20220103 WA0003

Z důvodu poruchy vodovodního přivaděče bylo plánováno omezení dodávky pitné vody 3. 1. od 20:00 do 4. 1. 12:00. V 0:10 byla porucha odstraněna a začíná se napouštět.  Na síti jsou instalovány tři automatické odvzdušňovače, které majjí výrazně zrkátit dobu napouštění systému. Přesto ještě ráno nemusí být tlak stabilizovaný a můžete také pozorovat typické zakalení vody (bílé - bubliny, žluté - zakalení).

 
 
logo rok 2022 Opatření COVID-19

Kalendář akcí

Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Zamykání lesa
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
ZRUŠENO! Silvestr nanečisto
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Český betlém
Dříve než stromek... Drobná výstava betlémů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích.
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Novoroční koncert města Čelákovic
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Hrátky s pamětí
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Tříkrálový pochod
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Čaj o páté s knihou
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
ZRUŠENO! Trojlístek pohádek
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
100 let fotbalu ve městě
ZRUŠENO! Svatba bez obřadu
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Štístko a poupěnka - Bylo nebylo
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Oficiální umění a propaganda 1945-1989
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Čtenářský klub pro děti
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Dopoledne se Čtyřlístkem
Zábavné pololetky na téma "Naše město"
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Z tvorby malíře Jaroslava Mokrého
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně
Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)
Z tvorby malíře Jaroslava Mokrého
Anketa "Největší Čelákovák"
Vynálezce Alva v knihovně

Kalendář akcí ve městě

Kalendář akcí

Všechny akce

Zasílat aktuality na mail

Chci zasílat aktuality na e-mail:

Kontaktní informace

MĚSTO ČELÁKOVICE
Městský úřad
náměstí 5. května 1
250 88 Čelákovice

tel.: 326 929 111
fax: 326 991 237
e-mail: mu@celakovice.cz
e-podatelna
Czech Point

ID DS: fn6bxia

č.ú. KB
19-4127201/0100
IČO: 00 240 117
DIČ: CZ00240117

Úřední hodiny:
pokladna, matrika, podatelna
po+st 8:00-12:00 12:45-17:00

ostatní odbory
po+st 8:00-17:00

Více kontaktů

Bannery

Farmářské trhy logo czech point Mobilní rozhlas 225x90 Městská meteostanice agdata3 MAS střední polabí logo kraj záchranný kruh Geoportál Gepro logo youtube Spolky Bezpečné Čelákovice Utility Report - Možnost hromadného podání žádosti Respondeo Labská stezka
 
Město Čelákovice
load