Ing. Jana Karbulová

Funkce:Referent - vodohospodářská infrastruktura
Umístění:budova Radnice I, náměstí 5. května 1
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor správy majetku a investic -> Vedoucí odboru správy majetku a investic -> Referent - vodohospodářská infrastruktura
E-mail:jana.karbulova@celakovice.cz
Telefon: +420 326 929 113