Andrea Prknová

Funkce:Referent - opravy a údržba pozemních staveb
Umístění:budova Radnice I, náměstí 5. května 1
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor správy majetku a investic -> Vedoucí odboru správy majetku a investic -> Referent - dotační tituly, veřejné zakázky, smlouvy o dílo -> Referent - opravy a údržba pozemních staveb
E-mail:andrea.prknova@celakovice.cz
Telefon: +420 326 929 115